Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ τη μεγαλύτερη εταιρεία Logistics στη χώρα μας για την απόφασή της να στηρίξει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Με την ευγενική δωρεά της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ εντάσσεται στο Πρόγραμμα ένα σχολείο με 255 μαθητές για το σχολικό έτος 2015 – 2016. Παράλληλα, με τη μέθοδο συμπληρωματικών κονδυλίων (matching funds) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μεγάλου δωρητή του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, η δωρεά διπλασιάζεται και επεκτείνεται η καθημερινή σίτιση σε ακόμα περισσότερους μαθητές. Η πρωτοβουλία της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα ενισχύσει δεκάδες παιδιά και τις οικογένειες τους που βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια.