Το Ινστιτούτο Prolepsis και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διοργανώνουν συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016 (12:00) στο κτήριο «Κωστής Παλαμάς», με θέμα τη στήριξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προς το Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν στοιχεία του Ινστιτούτου Prolepsis που αφορούν στις πολύπλευρες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους μαθητές, το πολυδιάστατο κοινωνικό πρόγραμμα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και την εκστρατεία Υιοθέτησε ένα σχολείο.