Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος στο πιλοτικό πρόγραμμα «Είμαι Μέσα», με σκοπό τη μείωση του ποσοστού των παιδιών που εγκαταλείπουν τη βασική εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει γίνει από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», με την επιστημονική υποστήριξη του σωματείου «ΜΕΡΙΜΝΑ» και εταίρους, το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ομάδα εθελοντών καθηγητών από το 2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε γυμνάσια της 7ης Σχολικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, στοχεύοντας στον περιορισμό του φαινομένου της σχολικής διαρροής. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι η αξιολόγηση και προσαρμογή του μοντέλου μετά το πέρας του πρώτου χρόνου πιλοτικής εφαρμογής και η χρήση του ως παράδειγμα καλής πρακτικής για όλες τις τάξεις του γυμνασίου, καθώς και σε άλλες περιοχές. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο λειτουργεί πιλοτικά για παιδιά που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σχολικής διαρροής, προσφέρεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία και σίτιση κατά τις σχολικές ώρες. Μέσω του προγράμματος παρέχεται, επίσης, επιμόρφωση και συμβουλευτική στους καθηγητές από ψυχολόγους για τη διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον.

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει αναλάβει την πραγματοποίηση ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, με στόχο την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του προγράμματος για τη μείωση της σχολικής διαρροής, καθώς και τη σίτιση των μαθητών με υγιεινά γεύματα τα οποία διατίθενται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://mazigiatopaidi.gr/el/categories/latest-news/contents/i-m-in-an-innovative-program-to-reduce-school-drop-outs/