Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε στο συνέδριο που διοργάνωσε το Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ στις 25 Οκτωβρίου στο Impact Hub στην Αθήνα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “FRAGMEX” - Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης”.

Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε στο συνέδριο που διοργάνωσε το Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ στις 25 Οκτωβρίου στο Impact Hub στην Αθήνα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “FRAGMEX” - Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης”.

Με κεντρικό άξονα το κοινωνικό φαινόμενο της επισιτιστικής ανασφάλειας, ο κ. Αθανάσιος Πετραλιάς, Γενικός Διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Prolepsis παρουσίασε στην 1η ενότητα του συνεδρίου με θέμα: "Κρίση και Κοινωνία: Επιπτώσεις και Δημόσιες Πολιτικές", αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα που απεικονίζουν τις επιπτώσεις τις οικονομικής κρίσης στις πιο ευάλωτα κοινωνικοοικονομικά πληθυσμιακές ομάδες. Στο πλαίσιο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της επισιτιστικής ανασφάλειας, ο κ. Πετραλιάς παρουσίασε το Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ και την αποτελεσματικότητα του με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο υλοποίησης του.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν ευρήματα του προγράμματος FRAGMEX, αναφορικά με τις εξελίξεις σε θέματα φτώχειας, ανεργίας και επισιτιστικής ανασφάλειας στην Ελλάδα κατά τα χρόνια της κρίσης, καθώς και πολιτικές αντιμετώπισής τους. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της έρευνας, αναφορικά με το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για την ίδια περίοδο, καθώς και η εξέλιξη των αντιλήψεων και του δημόσιου διαλόγου στην Ελλάδα, σχετικά με το ρόλο της Γερμανίας και της ΕΕ στο πεδίο διαχείρισης της κρίσης.

Η παρουσίαση του κ. Πετραλιά με τίτλο: «Ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο: Επισιτιστική ανασφάλεια» είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: PDF 

Σχετικά links:

Πρόγραμμα FRAGMEX: http://www.fragmex.eu/

Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ: http://crisisobs.gr/

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ: http://diatrofi.prolepsis.gr/

Φωτογραφίες: