Ενημερωτική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «DRIVERS για την Ισότητα στην Υγεία»: Παρουσίαση Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ως Καλή Πρακτική

Η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Υγεία είναι το θέμα εκδήλωσης που διοργανώνει το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής & Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, και ώρα 11:00, στα γραφεία του (Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ως παράδειγμα καλής πρακτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος DRIVERS για την Ισότητα στην Υγεία.

Η εκδήλωση, στην οποία έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από την πολιτική ηγεσία και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, περιλαμβάνει παρουσίαση των δύο Προγραμμάτων και διαβούλευση μεταξύ των συμμετεχόντων. Στόχος είναι να αναδειχθούν και να χαρτογραφηθούν αποτελεσματικές πολιτικές ενίσχυσης, υποστήριξης και εφαρμογής προγραμμάτων, που συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία.

Το ερευνητικό πρόγραμμα DRIVERS, διάρκειας 3 ετών (2012- 2014), υλοποιείται στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7). Το Πρόγραμμα συντονίζει ο οργανισμός Eurohealthnet, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ενώ συμμετέχουν φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Από την Ελλάδα συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis.

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, το οποίο επελέγη ως Καλή Πρακτική της Ελλάδας, υλοποιείται για 3η συνεχή σχολική χρονιά από το Ινστιτούτο Prolepsis, με κύρια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεδομένων των καταγεγραμμένων αποτελεσμάτων του στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και της παιδικής παχυσαρκίας, θα συζητηθεί η διεύρυνση και επέκταση του Προγράμματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μάθε περισσότερα για το Πρόγραμμα DRIVERS for health equity στους παρακάτω συνδέσμους:

http://www.prolepsis.gr/new/gr/Projects/42/DRIVERS-for-health-equity.html
http://health-gradient.eu/