Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30 Ιουνίου 2014 η διαβούλευση εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση πολιτικών με στόχο την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Υγεία. Στην εκδήλωση αναδείχθηκαν καλές πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων υγείας, μέσω της αντιμετώπισης του υποσιτισμού και της παιδικής παχυσαρκίας, μεταξύ των οποίων το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Τη συνάντηση οργάνωσε το Ινστιτούτο Prolepsis στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DRIVERS για την Ισότητα στην Υγεία. Ακολουθεί η Πρόταση για Ιδιωτικούς Φορείς, όπως προέκυψε από τη διαβούλευση μεταξύ εκπροσώπων ιδιωτικών φορέων.

Διάβασε εδώ την πρόταση, όπως προέκυψε από τη διαβούλευση μεταξύ εκπροσώπων ιδιωτικών φορέων.