Το Ινστιτούτο Prolepsis μέσω του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ενίσχυσης κατανάλωσης γάλακτος σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας (http://www.minagric.gr/index.php/el/2013-04-05-10-13-09/ministry-example/programmatakoinonikhsaroghs/galastasxoleia).