Δημοσιεύτηκε το Newsletter Οκτωβρίου με όλα τα τελευταία νέα από τις δράσεις και τα προγράμματα του Ινστιτούτου Prolepsis.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Newsletter.

#ProlepsisInstitute