Η ΜΙΝΕΡΒΑ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων ενίσχυσε και το σχολικό έτος 2018-2019 την προσπάθειά μας, προσφέροντας 504 λίτρα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου για την παρασκευή γευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος. Χάρη στην ευγενική προσφορά της ΜΙΝΕΡΒΑ, καλύφθηκε η διάθεση 1.000 υγιεινών γευμάτων στους μαθητές.


Σας ευχαριστούμε!