Το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MOCHA – Models of Child Health Appraised συντονίζοντας ως εμπειρογνώμονας τις δράσεις για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015, είναι διάρκειας 3 ετών και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας – Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020).

Σκοπός του Προγράμματος MOCHA είναι η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που προσφέρονται σε παιδιά από 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Απώτερος στόχος του είναι να συνθέσει ένα αποτελεσματικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας στα παιδιά, το οποίο θα προταθεί προς τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Παρακαλώ βρείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση_Ινστιτούτο Prolepsis_Πρόγραμμα MOCHA