Το εκπαιδευτικό υλικό και οι εκπαιδευτικές δράσεις που σχεδιάστηκαν από την επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Prolepsis στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, εγκρίθηκαν για το σχολικό έτος 2016-2017 από το ΥΠΠΕΘ ως παιδαγωγικά κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνονται.

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό υλικό και οι δράσεις μπορούν να ενταχθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διδακτικά αντικείμενα τα οποία προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (ευέλικτη ζώνη, φυσική αγωγή, οικιακή οικονομία κλπ.).

Απώτερος στόχος μας είναι να συμβάλλουν στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και στην προώθηση της σωματικής δραστηριότητας.