Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής για την ενίσχυση του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ με τη δωρεά 990 πορτοκαλιών.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία καλύφθηκε η διάθεση φρούτων για μία ημέρα σε πέντε σχολεία του Προγράμματος. Παράλληλα, με τη μέθοδο συμπληρωματικών κονδυλίων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μεγάλου δωρητή του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, εξασφαλίστηκε αντίστοιχη ποσότητα πορτοκαλιών, η οποία διατέθηκε σε μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Προγράμματος στην Αττική.