Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) ανανέωσε τη στήριξή του στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και το σχολικό έτος 2016-2017.

Η χορηγία του ΔΑΑ σε συνδυασμό με τη μέθοδο συμπληρωματικών κονδυλίων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εξασφαλίζει την καθημερινή σίτιση 417 μαθητών που φοιτούν σε δύο σχολεία της Αττικής. Σας ευχαριστούμε!