Ευχαριστούμε θερμά τα Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» για τη συνεργασία και φιλοξενία στο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου του τηλεοπτικού συνεργείου και της ομάδας συμμετεχόντων για τη δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο με θέμα την προώθηση της υγιεινής διατροφής. Το εκπαιδευτικό βίντεο εντάσσεται στις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιεί η επιστημονική ομάδα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ και πρόκειται να προβληθεί σε μαθητές Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.