Ευχαριστούμε θερμά τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΠΡΑΞΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ και τους γονείς των μαθητών της Α’ και Β’ Δημοτικού για τη στήριξη τους στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Με την ευγενική τους συνεισφορά και τα συμπληρωματικά κονδύλια που παρέχει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μέγας Δωρητής του Προγράμματος, θα διατεθούν 333 γεύματα σε μαθητές που φοιτούν σε σχολείο του Πειραιά.