Ευχαριστούμε θερμά την Ευρωπαϊκή Πίστη για την πρωτοβουλία της να στηρίξει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Με την ευγενική της δωρεά θα διατεθούν 1.250 γεύματα το τρέχον σχολικό έτος σε μαθητές σχολείων του Προγράμματος. 

Παράλληλα, με τη μέθοδο συμπληρωματικών κονδυλίων (matching fund) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), Μεγάλου Δωρητή του Προγράμματος, ο συνολικός αριθμός γευμάτων θα διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 2.500 για μαθητές σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ.