Το Ινστιτούτο Prolepsis στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους για την επόμενη σχολική χρονιά και να ενισχύσει τη δημοσιότητα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, εξασφάλισε έναν πενταψήφιο αριθμό από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για μία εβδομάδα. Για κάθε μήνυμα που θα αποστέλλεται στον αριθμό 19454, θα ενισχύεται το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ με 1 Ευρώ.