Η επιστημονική δημοσίευση της μελέτης με τίτλο «The impact of a school food aid program on household food insecurity» (Α. Πετραλιάς, Ε. Παπαδημητρίου, Ε. Ριζά, Μ. Καραγά, Α. Ζαγουρά, Α. Λινού) που εκπόνησε η επιστημονική ομάδα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος στο πεδίο της μείωσης της επισιτιστικής ανασφάλειας μαθητών που φοιτούν σε σχολεία ευπαθών περιοχών της Ελλάδας.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 στο European Journal of Public Health, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως.

Η μελέτη βασίζεται στα ποσοτικά αποτελέσματα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ της σχολικής περιόδου 2012-2103. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η συμμετοχή σε σχολικό πρόγραμμα υγιεινής σίτισης μπορεί να μειώσει την επισιτιστική ανασφάλεια για τα παιδιά και τις οικογένειές τους σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Δείτε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2016/02/11/eurpub.ckv223