Με στόχο την καταγραφή της επισιτιστικής ανάγκης, τη διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών των μαθητών, αλλά και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος, το Ινστιτούτο Prolepsis σχεδίασε ειδικά ερωτηματολόγια και τα διένειμε σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν το σχολικό έτος 2018-19 στα σχολεία που βρίσκονται σε ευπαθείς περιοχές και συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ:

  • 16,1% των συμμετεχόντων αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια με ύπαρξη πείνας (μέτρια ή σοβαρή)
  • 48,6% των συμμετεχόντων αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια χωρίς ύπαρξη πείνας

Τα κρούσματα επισιτιστικής ανασφάλειας στα σχολεία καταπολεμούνται με άμεσο τρόπο, μέσω της διανομής χιλιάδων γευμάτων, και έμμεσα, μέσω της ελάφρυνσης των οικονομικών υποχρεώσεων εκατοντάδων οικογενειών.

8 χρόνια μετά την έναρξη του Προγράμματος, ύστερα από καθημερινή παρακολούθηση των σχολείων και επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εκπαιδευτική κοινότητα & γονείς), η ανταπόκριση έχει ξεπεράσει κάθε αρχική προσδοκία!

Μάθε Περισσότερα για τις δρασεις μας