Η ανάγκη

Η αυξημένη ανεργία, οι μειώσεις μισθών και οι γενικότερες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ελλάδα μετά το 2008, άφησαν εντονότερα το αποτύπωμα τους στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας εκδηλώνονται πλέον φαινόμενα επισιτιστικής ανασφάλειας  που μέχρι πρότινος αποτελούσε χαρακτηριστικό των αναπτυσσόμενων χωρών. Η επισιτιστική ανασφάλεια υπό τη μορφή μέτριας ή σοβαρής πείνας επηρεάζει άμεσα την υγεία και την ανάπτυξη του παιδικού πληθυσμού.  

Επιπλέον, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες οδηγούν επίσης σε λανθασμένες διατροφικές επιλογές και συνήθειες, επιβαρύνοντας περαιτέρω την υγεία των παιδιών και εφήβων. Για το λόγο αυτό, και παρά τα προβλήματα σίτισης που παρουσιάζονται ολοένα και συχνότερα κατά το διάστημα που διανύουμε, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις σε ποσοστά παχυσαρκίας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., τόσο μεταξύ ενηλίκων όσο και μεταξύ παιδιών και εφήβων. Η επισιτιστική ανασφάλεια και η παχυσαρκία είναι, δηλαδή, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Επισιτιστική Ανασφάλεια

Τα χιλιάδες ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος μας έδωσαν την εικόνα του προβλήματος.

Μάθε περισσότερα

Παχυσαρκία

Η χώρα μας κατέχει την 1η θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε., με ποσοστό υπέρβαρων αγοριών που φτάνει στο 44,4% και κοριτσιών στο 37,7%.

Μάθε περισσότερα