Κατά την έναρξη και τη λήξη του Προγράμματος, χορηγούνται ανώνυμα ερωτηματολόγια σε όλους τους γονείς που αφορούν τη διαδικασία του Προγράμματος, την επισιτιστική ασφάλεια και τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και των οικογενειών τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο της Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ στα παιδιά και τις οικογένειές τους!

Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Prolepsis καταδεικνύουν ότι μέσα από την καθημερινή σίτιση των παιδιών αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα φαινόμενα επισιτιστικής ανασφάλειας και πείνας και προασπίζεται η σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών.

Όσον αφορά στο σχολικό έτος 2016-2017, η ανάλυση των απαντήσεων που λάβαμε μας έδειξε ότι:

  • Από το σύνολο των οικογενειών που αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, το 18,5% σταμάτησε να αντιμετωπίζει
  • Από το σύνολο των οικογενειών που αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια με πείνα, το 35,5% δεν βίωνε πλέον πείνα.
  • Το 29,4% των μαθητών που δεν είχαν φυσιολογικό βάρος στην έναρξη, απέκτησαν φυσιολογικό βάρος στη λήξη του Προγράμματος.


Επιπλέον, βελτιώθηκε η σωματική υγεία για το 33,6% των μαθητών και η συναισθηματική υγεία για το 36,3% των μαθητών.