05/01/2016

Το Περιοδικό ΚΛΙΚ για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αφιέρωμα του Περιοδικού ΚΛΙΚ στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και τα αποτελέσματα του.

 

Διαβάστε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://bit.ly/1OILIA3