13/10/2015

Το «Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ» στην Ημερησία

Άρθρο στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, την επισιτιστική ανασφάλεια και την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα.