16/01/2015

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ενίσχυσης κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία

Το Ινστιτούτο Prolepsis μέσω του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ενίσχυσης κατανάλωσης γάλακτος σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας (http://www.minagric.gr/index.php/el/2013-04-05-10-13-09/ministry-example/programmatakoinonikhsaroghs/galastasxoleia).