Γίνε εθελοντής

Θέλεις να βοηθήσεις την ομάδα του Προγράμματος;

Η συμβολή σου είναι πολύτιμη, τόσο κατά την προετοιμασία και ολοκλήρωση των διοικητικών εργασιών, όσο και στην επικοινωνία με τα σχολεία.Τι μπορείς να κάνεις:

  • Να συμμετάσχεις σε διαχειριστικές εργασίες, όπως η προετοιμασία του ενημερωτικού-εκπαιδευτικού υλικού για τους γονείς και τα παιδιά
  • Να συμβάλεις στη διανομή του ενημερωτικού υλικού
  • Να βοηθήσεις στην τηλεφωνική επικοινωνία με τα σχολεία
  • Να αναλάβεις τη γραμματειακή υποστήριξη των ενημερωτικών δράσεων που πραγματοποιούνται στα σχολεία
  • Να παρακολουθείς τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος μέσα στα σχολεία
  • Να υποστηρίξεις ενεργά τους συντονιστές της Περιφέρειας